Bolu Sohbet

Chat Sayfası
reklam

Bolu Sohbet

Sitesine hoşgeldiniz Bolu vede Bolu Sohbet Odaları Sohbet Sitesinden bahsetmek istiyorum.

Öncelikle Hoşgeldiniz Bolu Bir şehir makalemle daha sizlerleyim arkadaşlar. Araştırmalara göre Bolu’da ilk yerleşim yeri Kalkolitik Dönem olan (M.. 5500 – 3000 )lere kadar dayanır.
Gerede ve Seben İlçelerinde Tunç Çağı’na ait ( M.. 3000 – 1200 ) izlere rastlanmış olmakla birlikte M.. II. binde Hititlerin, M.. I. binden itibaren de Frigler, Lidyalılar ve Perslerin hakimiyeti altında kalmıştır. M.Ö 334 senesinden sonra Bithynia Krallığı’na katılmıştır. Bithynia Krallığı devrinde Bolu şehri “Bithynium” adını almıştır.

Bolu Sohbet Odaları

74 yılında son Bithynia kralı IV. Nicomedes, Bithynia topraklarını Romalılara bırakmıştır. Bu tarihten sonra ise Bolu ve çevresi Roma’ dan gelen valiler tarafından idare edilmiştir. Şehre daha sonra Roma İmparatoru Claudius’un ismiyle alakalı“Claudiapolis” ismi verilmiştir. Bolu ismi de şehir anlamında olan Polis kelimesinden türemiştir.
M.S. 395’te Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca Doğu Roma sınırlarında kalan Bolu İmparator Justiniaus devrinde thema ismi verilen askeri valilerin idaresine girmiştir. 3 tepe üzerine kurulmuştur.
1071 Malazgirt zaferi sonrası batıya ilerleyen Türkmenler 3sene sonra Bedava Sohbet Bolu’ya yerleşmişlerdir. Selçuklu Devleti komutanlarının emrinde İstanbul sınırına kadar gelmişlerdir. Bu akınlar esnasında Bolu, Horasanlı Aslahaddin tarafından 1324 senesinde Beylik topraklarına katılmıştır.
Yıldırım Bayezit’in vefatıyla başlayan şehzadeler savaşına Bolu, çok kez şahitlik etmiş olup, Sohbet Ankara Savaşı’nın ardından Timur’un yıktığı bölgelerin dışında kalmıştır. Bu sıkıntı bitene dek 2. Çelebi Mehmet’i de Kızık Yaylası’nda barındırmıştır.Çelebi Mehmet’in Osmanlı Devleti’nin birlik ve düzenini sağlamasının ardından, düzenli bir yönetime erişmiştir.

Sohbet Ortamı

XVI. Yüzyılda, ikinci derece Şehzade sancaklarından biri olmuştur. Hatta 2. Bayezit döneminde Şehzade Süleyman (Kanuni) buraya gönderilmiştir.
1683-1792 tarihleri arasında Bolu’da voyvodalık yönetim şekli oldu. II. Mahmut zamanında ise Mutasarrıflığa çevrilmiştir. Tanzimat fermanının ardından Bolu; Kastamonu eyaletine bağlanmıştır. 1909 yılında ise tekrar Mutasarrıflığa Sohbet Ortamı döndürüldü.
Mondros Mütarekesi’nin yürürlüğe girmesi ve İzmir’in işgal edilmesi Kaliteli Sohbet sonrasında bu yörede ilk Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Gerede’de oluşmuştur. Bolu 1. Dünya Savaşı’nda ve sonrasında düşman işgaline uğramamış ama oldukça fazla maddi hasara uğramıştır.
Milli mücadele dönemlerinin sonlarında Bolu, 10 Ekim 1923’te  Sohbet Odaları Mutasarrıflık devrini kapatarak yeni düzenlemeler çerçevesinde il haline getirilmiştir.
Yeni dostluklar kurmak adına sizleri sohbet sitemize bekliyoruz. Selametle kalın, Allah’a emanet olun…

Bolu Sohbet

Bolu Sohbet

Bir önceki yazımda « makalem ilgini çekebilir. Okumanı tavsiye ederim.

BENZER KONULAR

YORUMLARBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?