Semt pazarlarında yönetmelik henüz hazır değil

FATİH KARAKILIÇ BURSA CİHAN
13.03.2012

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2012’de yürürlüğe giren 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanması için gereken yönetmeliğin henüz hazırlanmadığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, basında yer alan “15 Mart’tan itibaren sokak ve caddelerde kurulan pazar yerlerinin kapatılacağı ve buralarda artık pazar kurulamayacağı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, 5957 sayılı kanunda ‘toptancı hallerinin yanı sıra pazar yerlerinin de çağdaş bir sisteme kavuşturulması ve işletilmesine yönelik düzenlemelere yer verildiği, bu düzenlemelerle, ilk defa pazar yerlerinin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin hükümlerin’ yer aldığına dikkat çekildi. Açıklamada şöyle denildi: “5957 sayılı kanunun pazar yerlerini düzenleyen ilgili maddesinde, semt ve üretici pazarlarının kurulması ve kapatılmasına, işleyiş, yönetim ve denetimine, üretici ve pazarcılarda aranılacak niteliklere, bunların çalışmalarına, yapacakları satışlara, haklarına, uymakla yükümlü bulundukları kurallara ve faaliyetlerinin yürütülmesine dair diğer hususlara ilişkin usul ve esasların ilgili bakanlıkların uygun görüşleri alınarak çıkarılacak bir yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir.”

İlgili kanunun geçici maddesinde söz konusu yönetmeliğin, kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren 6 ay içinde yürürlüğe konulacağına vurgu yapılan açıklamada, “Bakanlığımızca hazırlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik Taslağı 10 Şubat 2011 tarihi itibarıyla 43 kurum ve kuruluşun görüşüne açılmış ve aynı zamanda icticaret.gov.tr internet adresi üzerinden kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Görüşe açıldığı tarih itibarıyla da basının gündeminde geniş yer bulan yönetmelik taslağı ile ilgili görüşler Kasım 2011 tarihi itibarıyla büyük ölçüde alınmıştır. Gelen görüşler doğrultusunda son şekli verilmek üzere olan anılan yönetmelik taslağının tamamlanması için ülke genelinde yürütülen Hal Kanunu eğitim toplantılarının bitmesi beklenmektedir. Söz konusu eğitim toplantılarında uygulamaya ilişkin olarak alınan öneri ve eleştiriler yönetmelik çalışmalarında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, tamamen Bakanlığımız sorumluluğunda hazırlanan pazar yerlerine ilişkin yönetmeliğin 15 Mart 2012’de yürürlüğe girmesi gibi bir durum söz konusu değildir.” denildi.

0 cevaplar

Cevapla

Tartismaya Katilmak Istermisiniz?
Lutfen Katkida Bulunun!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir