2011-2012 Yılı Liseye Kayıt İçin Gerekli Belgeler Hangileri?

Lise Kayıtları İçin Gerekli Belgeler Neler?… Lise Kayıtları İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? Anadolu – Fen – Sosyal Bilimler – Meslek Liseleri

Aşağıdaki belgelerin bazılarında okullara göre farklılık görülecektir.

Örnek Okul 1: Bursa Atatürk Anadolu Lisesi kayıt evrakları

1. İlköğretim Diplomasının Aslı

2. Kazandı Belgesi (Mezun Olduğu İlköğretim Müdürlüğünden Onaylı)

3. 10 TL´lik Posta Pulu

4. 4 Adet Mektup Zarfı

5. Kesin Kayıt Zarfı (Okula Gelindiğinde Okul Aile Birliği´nden Temin Edilecektir)

6. Kesin Kayıtlar Sabah 10.00-12.00 Saatleri İle Öğle 14.00-16.00 Saatleri Arası Yapılacaktır

7. Kesin Kayıt İçin Öğrencinin Birinci Derece Yakını (Anne Veya Babası) Okula Gelmesi Gerekmektedir

8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi


Örnek Okul 2: İzmir Fen Lisesi

1) Diplomanın aslı
2) Nüfus cüzdanının fotokopisi

Yatılı okuyacaklar için
1) Sağlık raporu ( Pansiyonda kalmasında sakınca olmadığına dair.)
2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği(Yatılılık işlemlerinde kullanılacaktır)
3) Aile durum beyannamesi(EK-1) Okuldan temin edilecek ( Aile durum beyannamesine ve ekli belgelere göre öğrencinin paralı / parasız yatılı durumu belirlenecektir.)
4) Burslu ise mezun olduğu okuldan burslu olduğuna dair belge

Not: Bu evrak kayıt için gerekli değildir.
Eksik olan belgeler daha sonra da tamamlanabilir.

1. Yerleştirme Sonucu Kayıtlar : 01-05 Ağustos 2011
1. Yedek Kayıt Dönemi : 08 -12 Ağustos 2011
2. Yedek Kayıt Dönemi : 15-19 Ağustos 2011
3. Yedek Kayıt Dönemi : 22-26 Ağustos 2011
4. Yedek Kayıt Dönemi : 05-09 Eylül 2011


Örnek Okul 3: Bursa Zeki Konukoğlu Anadolu Öğretmen Lisesi

OKULA KAYIT İÇİN GETİRİLMESİ GEREKLİ BELGELER

1. Sınav yerleştirme sonuç belgesinin aslı ( Mezun olduğu ilköğretim okulundan onaylı)

2. İlköğretim Diplomasının aslı

3. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

4. Velinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

5. 2 Top A4 fotokopi kağıdı

6. 20 TL’lik posta pulu ücreti

7. Öğrencinin 6,7,8.sınıfta sınıf tekrarı yapmadığını gösterir belge

OKUL PANSİYONUNA ÖĞRENCİ KABUL EVRAKLARI

a) Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair resmî sağlık kuruluşlarından alınacak rapor.(Hastanelerden alınacaktır)

b) Nüfus cüzdanının fotokopisi

c) İlgi Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (e) bendindeki açıklamaya uygun olarak hazırlanmış ailenin maddî durumunu gösterir beyanname (Ek:1),

d) Aile nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır)

e) İkametgah belgesi

f) Sınavın yapıldığı ders yılında tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almadığını ve sınıfını geçtiğini gösterir belge.(Mezun olunan İlköğretim okulundan alınacaktır)

g) Yönetmeliğin 17.maddesi çerçevesinde Öğretmen çocuğu kontenjanından faydalanmak isteyen öğrenciler için:

Velisinin öğretmen olduğuna dair belge ile birlikte görev yaptıkları yerleşim birimlerinde çocuklarının devam edeceği düzeyde okul bulunmayan öğretmen çocuklarından görevli oldukları il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak “Görev yaptıkları yerde çocuğunu okutacak düzeyde okul bulunmadığını gösterir belge.(Bu durumda olanlardan EK-1 “ailenin maddi durumunu gösterir beyanname” istenmemektedir)

h) Mezun olduğu okulda burslu veya parasız yatılı olduğunu gösterir belge.

NOT: OKULUMUZDA YATILI OLARAK KALACAK ÖĞRENCİLER YATILILIK İÇİN GEREKLİ BELGELER DE KAYIT SIRASINDA GETİRİLECEKTİR
Pansiyonumuzda 3 kız, 10 erkek kontenjanı bulunmaktadır. Pansiyon için başvurularda puan üstünlüğü geçerli olacaktır.


Örnek Okul 4: Büyükçekmece Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler 2010-2011

1- Öğrencinin ilköğretim okulundan mezun olduğunu gösterir diplomanın aslı.

2- Öğrencinin mezun olduğu okul müdürlüğünden onaylı OYP ( Ortaöğretim Yerleştirme Puanı ) sonuç belgesi.

3- Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi.(Yaş tahsisi yaptırmış olanların kesinleşmiş mahkeme ilamı)

4- Özel veya Devlet Hastanesinden alınmış Sağlık Kurulu Raporu ve Kan grubu belgesi ( Sağlık kurulu raporu alsa bile kekemelik , şaşılık, körlük, topallık, kamburluk, cücelik özrü olanların kaydı yapılmaz )

5- Vukuatlı nüfus kayıt örneği.( Nüfus müdürlüğünden alınacak )

6- Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil kaydı. ( Bu belge 15 yaşından küçük olanlardan istenmez)

7- 5,5 x 6 cm ebadında 6 adet başı açık önden çekilmiş vesikalık fotoğraf.

8- 10 adet posta pulu ( Her biri 1.00 TL )

9- 2 top A4 fotokopi kağıdı.

10- 20 adet dosya poşeti.

11- 10 adet naylon dosya

12- 1 adet 7 cm genişliğinde klasör ( Mavi renk )

13- 3 Paket tuvalet kağıdı

14- 4 Paket Z dispanser havlu

15- 3 Paket havlu peçete

Sağlık Kurulu Raporu Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden Alınacaktır.

Büyükçekmece Devlet Hastanesi , Özel Büyükçekmece Kolon Hastanesi , Silivri Devlet Hastanesi.

Not: Hastanelerden rapor alma işlemi yaklaşık 2-3 gün sürmektedir.

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Kayıtları

2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı için okulumuza anadolu lisesi statüsü kazandırılmış olup,Büyükçekmece Anadolu Sağlık Meslek lisesinde

-Hemşirelik Alanı (48 öğrenci)

-Sağlık Hizmetleri Sekterliği Alanı-Tıbbi Sekreterliği Dalı (24 öğrenci)

bölümleri açılmıştır.


Örnek Okul 5: Handan Hayrettin Yelkikanat Anadolu Teknik Lisesi

S. No – Belgenin Adı – Belge Adedi ve İçeriği

1. OGES Yerleştirme Sonuç Belgesi – Bilgisayar Çıktısı

2. Diploma – Aslı

3. Öğrenci Nüfus Cüzdanı – Aslı Ve Fotokopisi

4. Veli Nüfus Cüzdanı – Aslı Ve Fotokopisi

5. Sağlık Raporu – Aslı (Sağlık Ocağı Veya Özel Kurumlar Olabilir)

6. Kan Gurubu Kartı – Aslı (Kimlikte Yazılı Değilse)

7. Posta Pulu – 10TL’lik

8. Fotoğraf – 4 Adet Yeni Çekilmiş

9. Fotokopi Kağıdı – 2 Top A4

Örnek Okul 6: Karabük Kız Teknik ve Meslek Lisesi

MESLEK LİSESİ KAYITLARI:

Meslek Lisesi bölümlerine yeni kayıtlar (9. sınıfa kayıtlar) 1-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt için gerekli evrak;

1- Diplomanın aslı
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Örnek Okul 7: Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi

2011-2012 ÖĞRETİM YILI KAYITLARI

1- Listede ismi bulunan öğrencilerin kesin kayıtları: 1-5 AĞUSTOS 2011 tarihlerinde 09.00–12.30 / 13.30-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Bu tarihler dışında yapılan başvurular işleme alınmayacak, bu konuda bildirilen özürler göz önünde bulundurulmayacak ve sorumluluk öğrenci velisine ait olacaktır.

2- Kayıt için gerekli belgeler:

a) İlköğretim Okulu Diploması (Aslı)
b) Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Sınav Sonuç Belgesi (Aslı)
c) Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı (Aslı ve Fotokopisi)
d) 4,5 X 6 cm ölçüsünde, açık başla ve önden çekilmiş 8 adet fotoğraf.
e) 10 adet taahhütlü posta pulu ve 10 adet mektup zarfı
f) İkametgâh Belgesi (Muhtarlıktan)
g) Öğrenci Kayıt Bilgileri Zarfı (Okulumuzdan alınacak ve Veli tarafından doldurulacaktır.)
h) Öğrenci – Veli Kayıt Sözleşme Dilekçesi (Okulumuzdan alınacaktır.)
i) Altı paket A4 Fotokopi Kağıdı.
j) Seviye Tespit Sınavı Dilekçesi (İsteğe bağlıdır. Okuldan alınacaktır.)

3- Parasız Yatılı / Burslu Öğrenim Hakkı Kazananların Kayıtlarında, Ayrıca:

a) Yatılı Okumasına Engel Bir Hastalığı Bulunmadığına Dair Resmî Sağlık Kuruluşlarından Alınacak Rapor,

b) Ailenin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname (EK-l), (Okuldan Verilir ) ve Ekleri:

– Aile Nüfus Kayıt Örneği (Kayıtlı Bulunduğu Nüfus Müdürlüğü’nden)

– 2010 Yılı Mali Durum Belgesi (Veli; memur ve işçi ise maaş belgesi, esnaf ve serbest meslek sahibi ise vergi ve iş durumu belgesi, emekli ise Emekli Sandığı–SSK–BAĞ-KUR Belgesi)
[Ailenin herhangi bir geliri yoksa bu gelirin de belgelenmesi gerekmektedir.]

c) Bir Önceki Yıl Okuduğu Sınıfta Bir Yıllık Olup Sınıfını Geçtiğini Gösterir Belge.

d) Sınava Girdiği Öğretim Yılında ve Daha Önceki Yıllarda “Tasdikname İle Uzaklaştırma” Veya Daha Ağır Bir Ceza Almadığını Gösterir Belge,

4- Paralı Yatılı Öğrenci Kayıtlarında Ayrıca:
a) Yatılı Okumasına Engel Bir Hastalığı Bulunmadığına Dair Resmî Sağlık Kuruluşlarından alınacak rapor,

b) Pansiyon ücreti 1. taksiti 415,00 TL. (Okul Mutemedine Makbuz Mukabili ödenecek)(Pansiyon ücreti dört eşit taksitte Eylül, Kasım, Ocak ve Mart aylarında ödenir. Son iki taksit yeni yılın mali bütçesine göre hesaplanarak yeniden belirlenir.)

5- Gündüzlü Öğrenciler, Öğle Yemeği Ücreti: (Pansiyon Taksitinin % 55’ i olan miktar 260.00TL.) bir dönem için Okul Mutemedine Makbuz Mukabili ödenecektir.)

Kayıt için öğrenci velisinin (baba veya anne) bulunması zorunludur.

Örnek Okul 8: Harmancık 75. Yıl Çok Programlı Lisesi

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı 9. sınıf ön kayıtları 01 Ağustos – 26 Ağustos 2011 tarihleri arasında yapılacaktır. Kesin Kayıtlar 06-16 Eylül 2011 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Okulumuza kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için….

Ön Kayıt Aşamasında gerekli olan Evraklar :

Nüfus Cüzdanı
İlköğretim Diploması veya Mezuniyet belgesi

Kesin Kayıt Aşamasında Gerekli Olan Evraklar:

Diploma (aslı)
Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı Aslı ve Ön Arka Fotokopisi
Burslu Okuyan Öğrenciler İçin Mezun Olduğu Okuldan Alınan Belge
Sağlık Raporu

KAYNAK : egitimekrani.com

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

Yorum Yapın

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Benzer yazılar

Patalojik kıskançlık Patalojik kıskançlık

Sevdigimiz biri yada bir seyi kaybetmeye dair olan korku kıskançlığın en temel unsurudur.Bunlar sosyal hayatta,sevdiğimiz bir eşya veya sevdigimiz...

DEVAMI
Aşkla ilgili büyüleyici ve komik gerçekler Aşkla ilgili büyüleyici ve komik gerçekler

Âsk gösterişli ve bir o kadar da şaşırtıcı bir duygudur..Bakın bunlar nelerdir.. Sabahları karılarını öpen erkekler,öpmeyen erkeklerden 5 yil daha...

DEVAMI
Tuvalet kağıdını asma şeklimiz Tuvalet kağıdını asma şeklimiz

Bazen arkadaşımıza yada akrabalarımıza gittiğimizde , tuvalet ihtiyacını karşılamak için girdiğimiz tuvalette bı gariplik hissederiz.Tuvalet kağıdının evde ki gibi...

DEVAMI