07/09/2011 tarihli atama kararları

7 Eylül 2011 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 28047

ATAMA KARARLARI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/653

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına, Ahmet ZAHTEROĞULLARI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

6/9/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Fatma ŞAHİN

Başbakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/654

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne, Aziz YILDIRIM’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

6/9/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Fatma ŞAHİN

Başbakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——

Avrupa Birliği Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/655

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Selçuk BAYRAKTAROĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Avrupa Birliği Bakanı yürütür.

6/9/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Egemen BAĞIŞ

Başbakan Avrupa Birliği Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/657

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Baş İş Müfettişliğine İş Müfettişi İhsan Yalçın NAMLI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

6/9/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK

Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/658

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevini yürütmek üzere Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR’ın görevlendirilmesi, 2547 Sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

6/9/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Erdoğan BAYRAKTAR

Başbakan Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/661

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcılığına Dr. Sancak ÖZDEMİR’in atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 2690 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

6/9/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Taner YILDIZ

Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/662

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli I. Hukuk Müşavirliğine Ali AĞAÇDAN’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

6/9/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Taner YILDIZ

Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/663

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Osman DEMİRCİ’nin atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ile 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

6/9/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Taner YILDIZ

Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/664

1 ‒ Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Orta Anadolu II. (Konya) Bölge Müdürü Ali Rıza DEMİRCİ’nin, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

6/9/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Taner YILDIZ

Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/666

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şenol AYDEMİR’in, atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

6/9/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ertuğrul GÜNAY

Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/667

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Ömer ÖZDEMİR’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

6/9/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/668

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Ali Cüneyt GEREK’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

6/9/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/669

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Zekeriya ASLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

6/9/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/670

1 ‒ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde;

Açık bulunan Aydın XXI. Bölge Müdürlüğüne, Sivas XIX. Bölge Müdürü Ali Rıza DİNİZ’in,

Bu suretle boşalacak olan Sivas XIX. Bölge Müdürlüğüne Kahramanmaraş XX. Bölge Müdürü Halil İbrahim DAĞLIOĞLU’nun,

Bu suretle boşalacak olan Kahramanmaraş XX. Bölge Müdürlüğüne Mevlüt AYDIN’ın,

Atanmaları, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

6/9/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/672

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tokat İl Sağlık Müdürlüğüne Dr. Sadettin YAZI’nın atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

6/9/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Prof. Dr. Recep AKDAĞ

Başbakan Sağlık Bakanı

memurlar.net

Etiketler: ,

Yorum Yapın

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Benzer yazılar

Patalojik kıskançlık Patalojik kıskançlık

Sevdigimiz biri yada bir seyi kaybetmeye dair olan korku kıskançlığın en temel unsurudur.Bunlar sosyal hayatta,sevdiğimiz bir eşya veya sevdigimiz...

DEVAMI
Aşkla ilgili büyüleyici ve komik gerçekler Aşkla ilgili büyüleyici ve komik gerçekler

Âsk gösterişli ve bir o kadar da şaşırtıcı bir duygudur..Bakın bunlar nelerdir.. Sabahları karılarını öpen erkekler,öpmeyen erkeklerden 5 yil daha...

DEVAMI
Tuvalet kağıdını asma şeklimiz Tuvalet kağıdını asma şeklimiz

Bazen arkadaşımıza yada akrabalarımıza gittiğimizde , tuvalet ihtiyacını karşılamak için girdiğimiz tuvalette bı gariplik hissederiz.Tuvalet kağıdının evde ki gibi...

DEVAMI